Køb Abonnement

Indmelding

1. Opret først et medlems login. Følg derefter step 2

2. Du skal bruge den kode du har fået tilsendt på mail.

3. Vælg det ønskede abonnement eller hold og følg vejledningen.


Når du er tilmeldt og har betalt, kan du få din nøglebrik og få tildelt instruktør til at komme i gang.

Dette foregår mandage 17:30 - 18:30, hvor du møder i Fitness.


Du kan også blot møde i ovenstående tidsrum, så hjælper vi dig med at blive meldt ind.


Er du forhindret i at møde, ring for separat aftale på tlf. 40161863

Opstår der problemer så send mail til info@glamsbjergfitness.dk

Abonnementsbetingelser.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vilkår for abonnementsaftale og kundekonto i Glamsbjerg Fitness


Køb og betaling af abonnement aftaler:

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Glamsbjerg Fitness er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.


Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Glamsbjerg Fitness må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (3 mdr, 6 mdr, eller 12 mdr.) så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Glamsbjerg Fitness er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.


Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.


Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af Glamsbjerg Fitness eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.


Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Glamsbjerg Fitness ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.


Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.


Kundekonto:

Til visse abonnementstyper kan tilkøbes tillægsydelser. Sådanne tillægsydelser afregnes efter forbrug.


For at kunden kan tilvælge tillægsydelser, skal kundens konto ved Glamsbjerg Fitness have en positiv saldo, som overstiger købsprisen for tillægsydelsen.


Kunden indbetaler via de accepterede betalingsmidler et beløb til sin konto, hvorfra Glamsbjerg Fitness trækker købssummen for kundens valgte tillægsydelser.


På hjemmesiden kan kunden tilmelde sig en automatisk indsættelse af beløb på kontoen, når kontoen saldo passerer kr. 25,00. Beløbene hæves fra kundens betalingskort som oplyst ved oprettelse af kundekontoen. Ved tilmelding til automatisk indsættelse af beløb, godkender kunden, at Glamsbjerg Fitness er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.


Kunden kan til enhver tid vælge at få returneret ubrugte beløb fra kontoen, dog med fradrag af et beløb på kr. [xx], som dækker Glamsbjerg Fitness omkostninger ved transaktionen.


For returnering af ubrugte beløb fremsendes e-mail med navn, foreningskonto nummer og bank konto oplysninger, hvortil beløbet skal overføres til.

Fortrydelsesret


I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.


Behandling af personoplysninger:

Glamsbjerg Fitness har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Glamsbjerg Fitness indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.


Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på www.glamsbjergfitness.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Glamsbjerg Fitness, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.


I overensstemmelse med Persondataloven, vil Glamsbjerg Fitness som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1) hvilke oplysninger der behandles, 2) behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.


En registreret kan til enhver tid over for Glamsbjerg Fitness gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.


Kontakt og virksomhedsoplysninger Glamsbjerg Fitness fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Glamsbjerg Fitness – Mågevej 7 – 5620 Glamsbjerg -

CVR-nr: 35153292 - Tlf.: +4540161863 - E-mail: info@glamsbjergfitness.dk