Ordensregler

Glamsbjerg Fitness ordensregler

Du har med din indmeldelse bekræftet, at du har læst og accepteret følgende regler for dit medlemskab af foreningen Glamsbjerg Fitness: 1. Din nøglebrik er personlig og skal vises hvis du bliver bedt om det. Det er ikke tilladt at tage andre med ind i centret på din nøglebrik. Det kan medføre bortvisning

 2. Nøglebrikken byttes uden beregning, hvis skaden skyldes slitage. Er nøglebrikken skadet ved misbrug eller er bortkommen betaler medlemmet selv for en ny

 3. Man skal være fyldt 15 år for at blive medlem, medmindre der er en skriftlig aftale med bestyrelsen om andet.

 4. Man viser hensyn til de andre medlemmer og foreningens instruktører. Anvisninger fra foreningens instruktører eller bestyrelsen skal altid følges.

 5. Der skal anvendes indendørs fodtøj og egnet træningstøj og der må ikke trænes med bar overkrop.

 6. Tasker, udendørssko, overtøj mv. skal anbringes i omklædningsrum eller i skabene uden for centret.
  Opbevaring sker på eget ansvar og egen lås medbringes til skabene.

 7. Ryd op efter dig selv. Sæt håndvægte og vægtskiver på plads efter brug på anviste pladser

 8. Tør kredsløbsmaskinerne af efter brug med desinfektionsmiddel og smid brugte klude i anviste spand.

 9. Brug maskinerne med respekt.

 10. Der må ikke ryges i centret eller på hallens område. Ligeledes må der ikke indtages alkoholiske drikke, euforiserende stoffer eller andre forbudte stoffer på hallens område. Overtrædelse kan medføre bortvisning.

 11. Enhver form for brug af doping er forbudt, ligesom det ikke er tilladt at møde op efter brug af doping. Enhver form for doping medfører bortvisning.

 12. Enhver form for hærværk i hallen eller centret medfører bortvisning og genanskaffelse til nypris sker for egen regning.

 13. Et medlemskab kan ikke sættes i bero, overdrages til en anden eller refunderes.

 14. Overtrædelse af ovennævnte reglement kan medføre bortvisning, karantæne eller udmeldelse. Indbetalt kontingent refunderes ikke.